GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
STATİK/MM201
Dersin Adı: STATİK
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Mahmut ÖZBAY, Doç.Dr. Ezgi GÜNAY, Yrd.Doç.Dr.Osman Selim TÜRKBAŞ, Öğr.Gör.Dr. Tunç APATAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/ozbaym,websitem.gazi.edu.tr/site/egunay,websitem.gazi.edu.tr/site/turkbas, websitem.gazi.edu.tr/site/tapatay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ozbaym@gazi.edu.tr, turkbas@gazi.edu.tr, egunay@gazi.edu.tr, tapatay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mekanik sistem tasarımlarında Serbest Cisim Diyagramlarının çizimi ve kuvvet analizlerinin yapılabilme yeteneğinin kazandırılması.
Kuvvet analizi yapabilmek için eşdeğer kuvvet sistemi kavramının kazandırılması.
Mukavemet problemlerinin çözümü için iç kuvvet analizlerinin yapılabilme yeteneğinin kazandırılması.
Düzlemsel kuvvetler etkisindeki rijit cisimlere uygulanan mühendislik mekaniğinin teori ve uygulamasının öğrenilmesi.
Üç boyutlu kuvvet sistemi etkisindeki cisimlere uygulanan mühendislik mekaniğinin teori ve uygulamasının öğrenilmesi.
Mukavemet problemlerinin çözümü için kesitlerin geometrik özelliklerinin hesaplanabilmesi yeteneğinin kazandırılması. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GENEL PRENSİPLER: temel kavramlar, birim sistemleri
2. Hafta  KUVVET VEKTÖRLERİ: vektör işlemleri, kartezyen vektörleri, kartezyen vektörlerinin toplanması ve çıkartılması.
3. Hafta  KUVVET VEKTÖRLERİ: bir çizgi boyunca kuvvet vektörleri. BİR PARTİKÜLÜN DENGESİ: bir partikülün dengesi şart, serbest cisim diyagramı.
4. Hafta  BİR PARTİKÜLÜN DENGESİ: düzlemsel kuvvet sistemleri, üç boyutlu kuvvet sistemi
5. Hafta  KUVVET SİSTEM BİLEŞKELERİ: vektörel çarpım, bir kuvvetin momenti, bir kuvvetin bir eksene göre momenti,kuvvet çifti momenti
6. Hafta  RİJİD CİSMİN DENGESİ: iki ve üç boyutlu kuvvet sisteminde denge denklemleri, iki ve üç kuvvet taşıyan elemanlar
7. Hafta  1.vize
8. Hafta  TAŞIYICI SİSTEM ANALİZİ: basit kafes-kiriş sistemleri.
9. Hafta  TAŞIYICI SİSTEM ANALİZİ: çerçeveler ve makinalar.
10. Hafta  İÇ KUVVETLER: yapı elemanlarında iç kuvvetler, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları.
11. Hafta  İÇ KUVVETLER: yapı elemanlarında iç kuvvetler, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları.
12. Hafta  2. Ara Sınav
13. Hafta  SÜRTÜNME: kuru sürtünmenin özellikleri, kuru sürtünme ile ilgili problemler.
14. Hafta  AĞIRLIK MERKEZİ VE SENTROİD: ağırlık merkezi, cisim için kütle merkezi ve sentroid, kompozit cisimler.
15. Hafta  ATALET MOMENTLERİ: alan ve kütle atalet momentleri, paralel eksen teoremi, çarpım atalet momenti.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1- Engineering Mechanics-Statics, R. C. Hibbeler, Prentice Hall Inc, USA 2-Vector Mechanics for Engineers-Statics, Mc-Graw Hill Comp., England
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-yanıt, Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
7
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
4
1
4
 Okuma Faaliyetleri
8
1
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
8
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X