GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MATEMATİK II/MAT102
Dersin Adı: MATEMATİK II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm Başkanlığı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Matematiğin uygulamada en çok kullanılan seriler, vektörler, çok değişkenli fonksiyonlar, katlı ve eğrisel integraller gibi konularını öğretmek.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  KUTUPSAL KOORDİNATLAR : Tanımı, eğri çizimleri,alan,yay uzunluğu ve dönel yüzeylerin alanlarının hesabı
2. Hafta  DİZİLER : tanımı , çeşitleri, monoton ve sınırlı diziler, alt dizi, dizilerin yakınsaklığı ve ıraksaklığı
3. Hafta  SERİLER: tanımı,yakınsaklığı ve ıraksaklığı, pozitif terimli seriler ve yakınsaklık testleri, alterne seriler, mutlak ve şartlı yakınsaklık, kuvvet se
4. Hafta  SERİYE AÇILIMLAR: Taylor , Maclaurin ve Binom açılımları, Kuvvet serilerinin türev ve integrali, seriler yardımı ile hesaplamalar
5. Hafta  VEKTÖRLER: vektör uzayları, iki ve üç boyutlu uzayda vektörlerin incelenmesi,vektörlerin İşlemleri, lineer bağımsızlık ve baz, R3 de doğrular ve düzl
6. Hafta  ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR: Tanımı, tanım bölgesi, grafikleri, iki değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik, kısmi türevler
7. Hafta  Yüksek mertebeden kısmi türevler, Zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevi,tam diferensiyeller.
8. Hafta  ARASINAV I
9. Hafta  KISMİ TÜREVLERİN UYGULAMALARI: Gradiyent,divergens ve rotasyon, yönlü türevler,kısmi türevlerin geometrik anlamı,teğet düzlem ve normal doğru denklem
10. Hafta  İki değişkenli fonksiyonlarda Taylor açılımı,maksimum ve minumumlar,şartlı maksimum-minumumlar, maksimum – minumum problemleri, bölge dönüşümleri
11. Hafta  İKİ KATLI İNTEGRALLER: tanımı,özellikleri,hesaplanması,bölge dönüşümleri
12. Hafta  İKİ KATLI İNTEGRALLERİN UYGULAMALARI: Alan,hacım,kütle,moment hesapları,ağırlık merkezi ve eylemsizlik momentlerinin bulunması
13. Hafta  ARASINAV II
14. Hafta  ÜÇ KATLI İNTEGRALLER: Tanımı,özelikleri,hesaplama yöntemleri, bölge dönüşümleri
15. Hafta  ÜÇ KATLI İNTEGRALLER: Tanımı,özelikleri,hesaplama yöntemleri, bölge dönüşümleri
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  - ROSE S.L., “Differential Equtions” Blaisdel Publishing Company. - AYRES Frank, “Diferensiyel Denklemler”. - Prof. Dr. İrfan Baki YAŞAR, “Uygulamalı Matematik” Gazi Üniversitesi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama – Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
5
2
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
142
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.