GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ/MM 416 E
Dersin Adı: ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. İlhami HORUZ, Öğr. Gör. Dr. Tolga PIRASACI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ilhamihoruz,http://w3.gazi.edu.tr/~pirasaci/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ilhamihoruz@gazi.edu.tr, pirasaci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Enerji mühendisliğinin önemi.
Enerji ve çevre sorunlarına karşı duyarlılık.
Enerji ve enerji ekonomisinin özümsenmesi.
Isıl güç santralları ve enerji dönüşümünün özümsenmesi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  MM 204E
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Güç Üretim Ekonomisi
2. Hafta  Giriş: Güç Üretim Ekonomisi
3. Hafta  Buhar Çevrim Analizleri
4. Hafta  Buhar Çevrim Analizleri
5. Hafta  1.Vize
6. Hafta  Kombine Çevrim Güç Üretimi
7. Hafta  Kombine Çevrim Güç Üretimi
8. Hafta  Yakıtlar ve Yanma
9. Hafta  Yakıtlar ve Yanma
10. Hafta  2. Vize
11. Hafta  Nükleer Güç Santralları
12. Hafta  Hidroelektrik Güç Santralı
13. Hafta  Enerji Depolama
14. Hafta  Geleneksel Olmayan Güç Üretimi: Doğrudan Enerji Dönüşümü
15. Hafta  Yenilenebilir Enerji
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Power Plant Engineering, P.K. Nag, McGraw-Hill, 2008 2. M.M. El- Wakil, Powerplant Technology, McGraw-Hill, 1984. 3. E.S. Rubin, Introduction to
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
1
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
1
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
15
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
120
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X