GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KONTROL SİSTEMLERİ/MM 403 E
Dersin Adı: KONTROL SİSTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Metin U. SALAMCI, Prof. Dr. Mehmet EROĞLU, Assoc. Prof. Dr. Sinan KILIÇASLAN;
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/msalamci, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/skilicaslan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  msalamci@gazi.edu.tr, skilicaslan@gazi.edu.tr;
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler bir kontrol sisteminin, blok diyagramını ve transfer fonksiyonunu elde edebilecektir ve kontrol sisteminin fonksiyonel kalitesini analiz ed
Öğrenciler zaman cevabı şartları olan doğruluk, göreceli kararlılık ve cevap hızını kullanarak düşük mertebe sistemlerin kontrol parametrelerini belir
Öğrenciler bir kontrol sisteminin parametreleri ve karalılığı arasındaki ilişkiyi belirleyebilecektir.
Öğrenciler kontrol sistemini köklerin yer eğrileri ve Bode çizimlerini kullanarak analiz edebilecektir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  'MM 326 E Sistem Dinamiği' dersi bu dersin ön koşuludur.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kontrol sistemlerine giriş ve tanımlar. Açık çevrimli ve kapalı çevrimli sistemler. Transfer fonksiyonları.
2. Hafta  Birden fazla giriş çıkışlı sistemler için transfer fonksiyonları. Ardışık sistemlerinin transfer fonksiyonları. Blok diyagramları.
3. Hafta  Blok diyagramlarından transfer fonksiyonlarının eldesi. Blok diyagramı cebiri.
4. Hafta  Mason kuralı. Temel denklemlerden ayrıntılı blok diyagramlarının çizilmesi.
5. Hafta  Geri beslemeli kontrol sistemlerinin yapısı. Kontrol sisteminden istenen özellikler. Kontrol sistemlerinin parametre değişimlerine duyarlığı.
6. Hafta  Kontrol organları ve kontrol Kanunları. Oransal (P), integral (I), türevsel (D) kontrol işlemleri. P, I, P+D, P+I ve P+I+D kontrol.
7. Hafta  İki konumlu kontrol ve uygulamaları. Kontrol Sistemlerinin Servo ve Regülatör karakteristikleri. Değişik kontrol tiplerinin uygulanmasına örnekler.
8. Hafta  Değişik kontrol tiplerinin uygulanmasına örnekler. Ziegler-Nichols’a göre PID kontrol parametrelerinin ayarları.
9. Hafta  1. ve 2.mertebe sistemlerin geçici cevabının tekrarı. Geçici cevabı tanımlayan parametreler ve 2.mertebe sistemlerin analiz/tasarımında kullanılması.
10. Hafta  Yüksek mertebe sistemin geçici cevabı. Kontrol sistemlerinin kararlılığı. Kararlılık ve sistem kutupları. Routh-Hurwitz kararlılık kriteri.
11. Hafta  Routh-Hurwitz kararlılık kriterinin uygulanmasında özel haller. Kararlılık için parametre değerleri seçimi. Göreli kararlılık ve kararlılık payı.
12. Hafta  Ara Sınav.
13. Hafta  Durağan durum cevabı. Kontrol sistemlerinin sistem tipine göre sınıflandırılması. Durağan durum hatası ve hata sabitleri.Köklerin yer eğrisi yöntemi.
14. Hafta  Yer eğrilerinin çizim kuralları. Köklerin yer eğrilerinin çizilmesine örnekler. Frekans cevabı. Frekans cevabının grafik gösterim şekilleri.
15. Hafta  Bode diyagramları.Bode diyagramlarının çizilmesi ile ilgili örnekler. Bode diyagramlarıyla sistem tanımlaması. Bode diyagramları ve kararlılık, kazanç
16. Hafta  Final Sınavı.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ogata, K., Modern Control Engineering, 4. Basım, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2002.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
45
 Ödev
1
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
1
7
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
1
7
 Materyal tasarlama, uygulama
6
1
6
 Rapor hazırlama
3
2
6
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
83
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.