GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MEKANİZMALAR/MM 305 E
Dersin Adı: MEKANİZMALAR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Nizami AKTÜRK; Prof.Dr. Şefaatdin YÜKSEL; Yrd.Doç.Dr. Tuncay KARAÇAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~nakturk;www.gazi.edu.tr/~syuksel;www.gazi.edu.tr/~karacay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nakturk@gazi.edu.tr; syuksel@gazi.edu.tr; karacay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Doğrusal mekanik sistemler ve mekanizmaların kinematik analizinde kullanılan yöntemleri uygulayabilme becerisi.
Kam mekanizmalarının esaslarının öğrenilmesi. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Mekanizma Sentezi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Mekanizmalara giriş: Temel kavramlar, mafsallar ve uzuv tipleri
2. Hafta  Mekanizmalara giriş: Serbestlik derecesi, Grübler denklemi, mekanizmaların sınıflandırılması.
3. Hafta  Konum analizi: Grafik yöntemler
4. Hafta  Konum analizi: Halka kapanış denklemleri.
5. Hafta  Hız analizi: Grafik ve analitik yöntemler
6. Hafta  Hız analizi: Grafik ve analitik yöntemler
7. Hafta  Hız analizi: Ani dönme merkezleri.
8. Hafta  İvme analizi: Grafik ve analitik yöntemler.
9. Hafta  İvme analizi: Grafik ve analitik yöntemler.
10. Hafta  İvme analizi: Grafik ve analitik yöntemler.
11. Hafta  Karmaşık sayıları kullanarak konum, hız ve ivme analizi.
12. Hafta  Basit ve planet dişli sistemleri
13. Hafta  Basit ve planet dişli sistemleri
14. Hafta  Kam mekanizmalarına giriş
15. Hafta  Fİnal
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) Mechanisms, E. Söylemez, METU Publication No:64 1999 Ankara. 2) Mechanism Design, A.G Erdman.,G.N. Sandor, Prentice Hall 1997. 3) Theory of Machi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
2
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
1
1
1
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
4
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
1
2
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
95
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X