GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MAKİNA MÜH.UYG.MATEMATİK/MM 216 E
Dersin Adı: MAKİNA MÜH.UYG.MATEMATİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr.Sinan Kilicaslan,Yrd.Doç.Dr. Cevdet Aygün,Yrd.Doç.Dr. Nureddin Dinler, Yrd.Doç.Dr.Muhittin Bilgili
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/skilicaslan, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/caygun, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ndinler, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/bilgili
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  caygun@gazi.edu.tr,ndinler@gazi.edu.tr,skilicaslan@gazi.edu.tr,bilgili@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bir ve çok boyutlu uzayda vektör tanımlamalarıyla uygulama problemlerini çözebilir.
Doğrusal denklem takımlarını çözümleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygulayabilir.
Matrisin özdeğer ve özvektörleri hakkında bilgi sahibi olur ve bunları bulabilir.
Diferansiyel denklem takımlarını çözümleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygulayabilir.
Çizgisel integral,alan ve hacim integralleri ile integral teoremleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygulayabilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim/örgün eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yoktur
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yoktur
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Lineer cebir: Matrisler,vektörler, ve determinantların tanımları. Bir matrisin tersi.Matris cebiri.Lineer cebrik sistemler.Echelon formu.
2. Hafta  Gauss ve Gauss-Jordan eliminasyon yöntemi ile lineer sistemlerin çözümü.Bir matrisin rankı.Lineer bağımsızlık-bağımlılık.
3. Hafta  Vektör uzayları. İç-çarpım sistemleri.Lineer transformasyonlar.Bir matrisin singüler-değerli dekompozisyonu ve polar dekompozisyonu.
4. Hafta  Matris özdeğer-problemleri: Bir reel kare matrisin özdeğer ve özvektörleri. Simetrik, antisimetrik, ve ortogonal matrisler.Benzer matrisler.
5. Hafta  Özvektör uzayları. Diagonalleştirme. Kuadratik formlarin herhangi bir eksen takımından asal-eksen takımlarına transformasyonu.
6. Hafta  Diferansiyel sistemlere uygulama.Vektör diferansiyel hesabı:Gradyan,diverjans,ve curl.
7. Hafta  I.Arasınav
8. Hafta  Vektör integral hesabı:Eğrisel integral, çift-katlı integral, üç-katlı integral.
9. Hafta  Keyfi bir yüzey üzerinden integral.
10. Hafta  Gauss diverjans ve Stokes teoremleri.
11. Hafta  Kompleks sayılar ve kompleks elemanter fonksiyonlar.Türev.Analitik fonksiyonlar.
12. Hafta  II.Arasınav
13. Hafta  Cauchy-Riemann denklemleri.Kompleks düzlemde eğrisel integral.
14. Hafta  Cauchy integral teoremi.
15. Hafta  Cauchy integral formülü.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) P.V. O’Neil, Advanced Engineering Mathematics, 7thEd., Cengage Learning, 2011. 2) G. Nikos and D. Joyner, Linear Algebra with applications.Brooks/Cole Co.1998. 3) O. Bretscher, Linear Algebra with Applications, Pearson, 2012.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-cevap
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
54
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
3
6
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
11
3
33
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
3
3
9
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
127
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.