GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM I/MM 103 E
Dersin Adı: BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. İbrahim USLAN, Doç.Dr. Yusuf USTA, Y. Doç. Dr. Nihat GEMALMAYAN, Öğr. Gör. Dr. Yavuz ZÜMRÜT
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/iuslan, websitem.gazi.edu.tr/uyusuf, websitem.gazi.edu.tr/nihatgem, websitem.gazi.edu.tr/yzumrut
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  iuslan@gazi.edu.tr, uyusuf@gazi.edu.tr, nihatgem@gazi.edu.tr, yzumrut@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel geometrik çizimleri yapar.
Perspektif resimlerden parçaları anlar ve temel görünüşlerini çizer.
Delik, havşa, yuvarlatma, yuvarlatma kesişimleri, vb. unsurların alışılagelmiş çizimlerini bilir ve bunları uygular.
Mevcut temel görünüş(ler)den parçaları anlar ve diğer görünüş(ler)i çizer.
Parçaların görünüşlerini ölçülendirir.
Parçaların izometrik ve eğik perspektif resimlerini çizer.
Kesit alma yöntemlerini bilir ve uygular.
CAD yazılımını bilir ve bunu kullanarak çizim yapar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Teknik resime giriş: Temel kavramlar.
2. Hafta  Geometrik çizimler. AutoCAD temel komutları ve uygulamalar.
3. Hafta  Eşlenik dik izdüşümün esasları: Parçaların temel görünüşleri, görünüşlerin seçimi. Serbest elle çizim uygulamaları.
4. Hafta  Perspektif resimi verilen parçaların altı temel görünüşünün çizimi. AutoCAD temel komutlar ve uygulamalar.
5. Hafta  Perspektif resimi verilen parçaların altı temel görünüşünün çizimi. AutoCAD uygulamaları.
6. Hafta  Delik, havşa, yuvarlatma, yuvarlatma kesişimleri, vb. unsurların alışılagelmiş çizimleri. AutoCAD uygulamaları.
7. Hafta  Verilen temel görünüş(ler)den faydalanarak parçaların diğer görünüş(ler)inin çizilmesi. AutoCAD uygulamaları.
8. Hafta  Ölçülendirme esasları. AutoCAD uygulamaları.
9. Hafta  Üç boyutlu çizim teknikleri: İzometrik perspektif çizimi. AutoCAD uygulamaları.
10. Hafta  Üç boyutlu çizim teknikleri: Eğik perspektif çizimi. AutoCAD uygulamaları.
11. Hafta  Arasınav.
12. Hafta  Kesit alma ilkeleri: Tam, kademeli ve yarım kesitler. AutoCAD uygulamaları.
13. Hafta  Kesit alma ilkeleri:Döndürülmüş kesitler,döndürülmüş/taşınmış profil kesitler,koparılmış kısmi kesitler, geleneksel uygula-malar. AutoCAD uygulamaları
14. Hafta  Kesit alma ilkeleri:Döndürülmüş kesitler,döndürülmüş/taşınmış profil kesitler,koparılmış kısmi kesitler, geleneksel uygula-malar. AutoCAD uygulamaları
15. Hafta  Üç boyutlu katı modellemeye giriş.
16. Hafta  Final.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Giesecke, Frederick E., et. al., Technical Drawing with Engineering Graphics (14th Edition), Prentice-Hall, 2010.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama-Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
9
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
15
1
15
 Okuma Faaliyetleri
15
2
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
11
4
44
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
129
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.