GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ I/MM 301 E
Dersin Adı: AKIŞKANLAR MEKANİĞİ I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Haşmet TÜRKOĞLU, Prof.Dr. Nuri YÜCEL, Yrd.Doç.Dr. Nureddin DİNLER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/ndinler, websitem.gazi.edu.tr/hasmet
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hasmet@gazi.edu.tr, nuyucel@gazi.edu.tr, ndinler@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Akışkanların temel özellikleri ve akışkanlar mekaniğinin temel kavramları hakkında bilgi.
Akışkanlar statiğinin temel denkleminin türetilmesi, uygulaması ve daldırılmış yüzeylere etkiyen hidrostatik kuvvetin belirlenmesi.
Kütlenin, momentumun, enerjinin ve açısal momentumun korunumu denklemlerinin integral formda türetilmesi ve uygulaması
Boru ve kapalı kanallarda sıkıştırılamaz akış analizi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim ve laboratuvar şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ: Akıskanın tanımı, akıskanlar mekaniğinin mühendislikteki yeri, akıskanlar mekaniğinin kapsamı, analiz metotlarının kısa tanıtımı, boyutlar ve
2. Hafta  TEMEL KAVRAMLAR: Sürekli ortam tanımı, sürekli ortam olarak akıskanlar, hız alanı, zaman çizgisi,yörünge, iz çizgisi ve akım çizgisi. Gerilim alanı.
3. Hafta  TEMEL KAVRAMLAR: Viskozite, Newtonian ve Newtonian olmayan akıskanlar, buhar basıncı ve yüzey gerilimi, akıskan hareketinin tanımlanması ve sınıfland
4. Hafta  AKISKANLARIN STATİĞİ: Statik akıskanların temel denklemleri, daldırılmıs düzlem yüzeylere etki eden hidrostatik kuvvet analizi.
5. Hafta  AKISKANLARIN STATİĞİ: Daldırılmıs eğrisel yüzeylere etki eden hidrostatik kuvvet analizi. Kaldırma kuvveti ve stabilite.
6. Hafta  AKISKANLARIN STATİĞİ: Katı cisim hareketi yapan akıskanların analizi
7. Hafta  Sistem için temel denklemler: Kütlenin korunumu, momentum denklemi, açısal momentum denklemi ve enerji denklemi
8. Hafta  I. ARASINAV, II. DENEY
9. Hafta  ĐNTEGRAL FORMDA TEMEL DENKLEMLER: Reynolds transport denkleminin türetilmesi. Kontrol hacmi için kütlenin korunumu ve momentum denklemlerinin tü
10. Hafta  İNTEGRAL FORMDA TEMEL DENKLEMLER: Reynolds transport denkleminin türetilmesi. Kontrol hacmi için kütlenin korunumu ve momentum denklemlerinin türetil
11. Hafta  BORULARDA SIKISTIRILAMAZ AKISLARIN ANALİZİ: Genisletilmis Bernoilli denleminin türetilmesi. Laminar ve türbülanslı akısta ana ve yerel kayıpların hes
12. Hafta  BORULARDA SIKISTIRILAMAZ AKISLARIN ANALİZİ: Seri bağlı boru sistemlerinde akıs analizi. Paralel bağlı boru sistemlerinde akıs analizi.
13. Hafta  II. ARASINAV ve sınav sorularının çözümü
14. Hafta  BORULARDA SIKISTIRILAMAZ AKISLARIN ANALİZİ: Boru sebekelerinin analizi. Birbirine bağlı rezervuar sistemlerinin analizi.
15. Hafta  BORULARDA SIKISTIRILAMAZ AKISLARIN ANALİZİ: Boru sebekelerinin analizi. Birbirine bağlı rezervuar sistemlerinin analizi.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) Introduction to Fluid Mechanics, R. W. Fox, P. J. Pritchard and A. T. MacDonald, John Wiley & Sons, Inc., Seventh Edition. 2)Mechanics of Fluids,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
45
 Ödev
4
0
 Uygulama
2
5
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
3
21
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
3
21
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X