GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II/MM 302 E
Dersin Adı: AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Haşmet TÜRKOĞLU; Prof. Dr. Nuri YÜCEL; Yard. Doç. Dr. Nureddin DİNLER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/site/hasmet;www.websitem.gazi.edu.tr/site/nuyucel;www.websitem.gazi.edu.tr/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hasmet@gazi.edu.tr; nuyucel@gazi.edu.tr; ndinler@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Akışın temel denklemlerinin diferansiyel formda türetilmesi
Basit akış problemlerinin analitik olarak çözülmesi.
Potansiyel akış problemlerinin analizi.
Sınır tabaka denklemlerinin türetilmesi ve bazı problemlere uygulaması.
Daldırılmış cisimler etrafında akış ve etki eden kuvvetlerin analizi.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders, sınıfta anlatma ve problem çözme, ev ödevi uygulaması ve sınırlı sayıda deneysel uygulama şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  MM 301 E Akışkanlar Mekaniği I
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  AKIŞKAN HAREKETİNİN DİFERANSİYEL ANALİZİ: Kütlenin korunumu denkleminin türetilmesi. İki-boyutlu sıkıştırılamaz akış için akım fonksiyonunun tanımı.
2. Hafta  AKIŞKAN HAREKETİNİN DİFERANSİYEL ANALİZİ: Akışkan elemanının hareketi (kinematik) Momentum denkleminin türetilmesi.
3. Hafta  SIKIŞTIRILAMAZ SÜRTÜNMESİZ AKIŞ: Euler denkleminin elde edilmesi ve uygulaması. Bernoulli denkleminin türetilmesi ve uygulamaları. Statik, toplam ve d
4. Hafta  SIKIŞTIRILAMAZ SÜRTÜNMESİZ AKIŞ: Dönmesiz akışın tanımı, dönmesiz akış için Bernoulli denklemi, hız potansiyeli ve akım fonksiyonu.
5. Hafta  SIKIŞTIRILAMAZ SÜRTÜNMESİZ AKIŞ: Temel düzlem akışlar, düzlem akışların süperpozisyonu ile karmaşık akışların analizi.
6. Hafta  BOYUT ANALİZİ VE BENZERLİK: Giriş, Buckingham Pi teoremi, Pi gruplarının elde edilmesi.
7. Hafta  BOYUT ANALİZİ VE BENZERLİK: Boyutsuz grupların önemi ve fiziksel anlamı. Akış benzerliği ve model çalışmaları.
8. Hafta  I. ARASINAV ve DENEY I
9. Hafta  SINIR TABAKA: Sınır tabaka kavramı, sınır tabaka kalıklarının elde edilmesi.
10. Hafta  SINIR TABAKA: Düzlem yüzeylerde laminar snır tabaka akışının tam çözümü. Momentum integral denkleminin elde edilmesi ve uygulanması.
11. Hafta  DALDIRILMIŞ CİSİMLER ETRAFINDA AKIŞ: Akışa dik ve akışa paralel düzlem yüzeylere etkiyen sürükleme kuvveti ve kaldırma kuvvetlerinin hesaplanması. DE
12. Hafta  DALDIRILMIŞ CİSİMLER ETRAFINDA AKIŞ: Silindirik, küresel ve değişik geometrilere sahip cisimlere etkiyen sürükleme ve kaldırma kuvvetlerinin hesaplanm
13. Hafta  II. ARASINAV ve sınav sorularının çözümü.
14. Hafta  SIKIŞTIRILABİLİR AKIŞ: Giriş, kararlı bir-boyutlu izentropik sıkıştırılabilir akışların analizi. Fanno çizgisi ve Rayleigh çizgisi.
15. Hafta  SIKIŞTIRILABİLİR AKIŞ: Giriş, kararlı bir-boyutlu izentropik sıkıştırılabilir akışların analizi. Fanno çizgisi ve Rayleigh çizgisi.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Introduction to Fluid Mechanics, R. W. Fox, P. J. Pritchard and A. T. MacDonald, John Wiley & Sons, Inc., Seventh Edition. 2. Mechanics of Fluids,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
45
 Ödev
4
0
 Uygulama
2
5
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
12
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
128
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X