GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MEKANİK TİTREŞİMLER (SEÇ.)/MM451
Dersin Adı: MEKANİK TİTREŞİMLER (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Nizami AKTÜRK; Yrd.Doç.Dr. Tuncay KARAÇAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~nakturk;www.gazi.edu.tr/~karacay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nakturk@gazi.edu.tr; karacay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Titreşimlerin temel özelliklerinin anlaşılması.
Mekanik sistemlerde kaçınılmaz olaylardan olan mekanik titreşimlerin neden olduğu dinamik gerilmelerin boyutunu ve rezonans durumunu inceleyerek öğr -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  MM202 Dinamik
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ: Mekanik titreşimlerin kısa tarihi, Mekanik titreşim çalışmanın önemi, Titreşimlerin temel kavramları; titreşim, titreşimlerin temel elemanları
2. Hafta  TİTREŞİMLERİN SINIFLANDIRILMASI: Zorlamalı ve zorlamasız titreşimler, sönümlü ve sönümsüz titreşimler, doğrusal ve doğrusal olmayan titreşimler, beli
3. Hafta  TİTREŞİM ANALİZİ PROSEDÜRÜ: Yay elemanı, kütle veya atalet elemanı, sönümleme elemanı, kütle elemanı, harmonik hareket, harmonik hareketin analizi
4. Hafta  BİR SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN TİTREŞİMİ: Öteleyen bir serbestlik dereceli zorlamasız sistemlerin hareket denklemi, hareket denkleminin çözümü,
5. Hafta  SÖNÜMLEMELİ TİTREŞİMLER: Bir serbestlik dereceli zorlamasız sönümlü sistemler, logaritmik azalma, kuru surtunmeli sistemlerin titreşimi, yapısal sönü
6. Hafta  ZORLAMALI TİTREŞİMLER: Harmonik zorlamalı sönümsüz titreşimlerin hareket denklemi ve çözümü, vuru (beating), rezonans ve tabii frekans.
7. Hafta  ZORLAMALI TİTREŞİMLER: Sönümlü sistemlerin harmonik olarak zorlanması, genel zorlamaya sönümlü sistemin cevabi, konvolasyon entegrali, tepki spektrum
8. Hafta  İKİ SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN TİTREŞİMİ: İki serbestlik dereceli sönümsüz serbest sistem için hareket denkleminin elde edilmesi, çözümü ve yoru
9. Hafta  TABİİ FREKANSLAR VE MOD ŞEKİLLERİ: Koordinat esleme ve tabii koordinatlar, koordinat transformasyonu, titreşim modları, nodlar.
10. Hafta  DİNAMİK TİTREŞİM SÖNÜMLEYİCİ: Dinamik titreşim sönümleyicinin çalışması, sönümsüz dinamik sönümleyici, sönümlü dinamik sönümleyici.
11. Hafta  YARI BELİRLİ SİSTEMLER: Yarı belirli sistemlerin titreşimleri, kararlılık, örnek uygulama çalışması.
12. Hafta  TABİİ FREKANS VE MOD ŞEKİLLERİ: Dunkerley formülü, Rayleigh metodu, kirişlerin ve şaftların tabii frekanslarının ve mod şekillerinin bulunması.
13. Hafta  TABİİ FREKANS VE MOD ŞEKİLLERİ: Holzer metodu, matris iterasyon metodu, Jacobi Metodu, diğer metotlara kısa bir bakış.
14. Hafta  ÇOK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLER: Çok serbestlik dereceli sistemlerin titreşimine genel bakış, matris metotlarına giriş, uygulamada karşılaşılabilec
15. Hafta  Final
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Mechanical Vibrations, S.S. Rao, Addison-Wesley. 2. Mechanical Vibrations, S.G. Kelly, McGraw-Hill. 3. Engineering Vibrations, D.J. Inman, Prenti
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
5
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
3
18
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
80
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.