GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ELEKTRİK MÜH.PRENSİPLERİ/EM295
Dersin Adı: ELEKTRİK MÜH.PRENSİPLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör.Dr.Mehmet Akif Şenol
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Elektrik enerjisinin kullanımına ilişkin temel kavramların öğrenilmesi. Çeşitli elektrik ve elektronik sistemlerin çalışma ilkelerinin öğrenilmesi.
İş yaşamında gerekli olabilecek genel bir elektrik mühendisliği alanı bilgisinin edinilmesi. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ: Temel kavramlar ve birimler. Statik Elektrik; Coulomb ve Ampere yasaları. Potansiyel farkı.
2. Hafta  DC Devreler: Elektrik akımı. Toprak kavramı. Direnç elemanı ve Ohm yasası. Güç bağıntısı.
3. Hafta  DC Devreler: İdeal gerilim kaynağı. Akım kaynağı. Seri ve paralel bağlantılar. Çevre denklemleriyle devre analizi. Düğüm denklemleriyle devre analizi.
4. Hafta  DC Devreler: Thevenin yasası. Süperpozisyon ilkesi.
5. Hafta  AC Devreler: Alternatif akım kavramı. Değişken akım çeşitleri. Frekans, genlik, faz kavramları. Ortalama ve etkin değerler. Karmaşık sayılar ve karmaş
6. Hafta  1.Vize
7. Hafta  AC Devreler: Kondansatör ve Endüktans elemanları. Karmaşık empedans. AC devre analizi. Giriş empedansı. Faz kaydırma. Rezonans devreleri. Ortalama güç
8. Hafta  Enerji Sistemleri: Elektrik enerjisinin üretim ve iletim ilkeleri. Transformatörler. Güç Kompanzasyonu. Topraklama. Röleler.
9. Hafta  Elektrik Makinaları: Elektromekanik enerji dönüşümü. Doğru akım ve alternatif akım motorları. Motorların kontrol ilkeleri. Robotlar.
10. Hafta  Analog Elektronik: Diyotlar ve tranzistörler. Doğrultucular.
11. Hafta  Analog Elektronik: İşlemsel Yükselteçler. Karşılaştırıcılar. Ölçme ve algılama devreleri.
12. Hafta  2.Vize
13. Hafta  Sayısal Elektronik: Boole aritmetiği. Mantıksal devre elemanları.
14. Hafta  Sayısal Elektronik: Mantıksal devre tasarımı ve kullanım örnekleri.
15. Hafta  Sayısal Elektronik: Mantıksal devre tasarımı ve kullanım örnekleri.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) Rizzoni, G., Principles and Applications of Electrical Engineering, Mc Graw Hill 2) Aydemir, M.T., Nakiboğlu, C., Elektrik Devreleri, (Çeviri), Schaum Serisi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
7
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
6
1
6
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
98
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X