GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI I (ÖD)/MM 423
Dersin Adı: MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI I (ÖD)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm Başkanlığı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgiye erişme ve bu amaçla kaynak araştırması yapma, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanma becerisi
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında farkındalık
Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerinde etkileri hakkında farkındalık
Mesleki ve etik sorumluluk, mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  -
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çalışma konusunun belirlenmesi
2. Hafta  Çalışma konusunun belirlenmesi
3. Hafta  Teorik temellerin oluşturulması
4. Hafta  Teorik temellerin oluşturulması
5. Hafta  Seminer: Proje yönetimi, risk yönetimi, değişiklik yönetimi
6. Hafta  Seminer: Proje yönetimi, risk yönetimi, değişiklik yönetiminin iş hayatındaki uygulamaları
7. Hafta  Çalışma konusu ile ilgili kaynak, döküman ve gerekli bilgilerin araştırması
8. Hafta  Seminer:Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma
9. Hafta  Seminer:Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında iş hayatı uygulamaları
10. Hafta  Konu ile ilgili kaynak, doküman ve gerekli bilgilerin araştırması
11. Hafta  Konu ile ilgili kaynak, doküman ve gerekli bilgilerin araştırması
12. Hafta  Seminer: Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerinde etkileri
13. Hafta  Seminer: Mesleki ve etik sorumluluk; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları
14. Hafta  Konu ile ilgili kaynak, doküman ve gerekli bilgilerin araştırması
15. Hafta  Temel mühendislik sınavı
16. Hafta  Rapor yazımı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  -
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
0
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
100
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
1
14
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
6
4
24
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
14
1
14
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
108
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X