GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KULLANICI ÜRÜN ETKİLEŞİMİ/ENT 372
Dersin Adı: KULLANICI ÜRÜN ETKİLEŞİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. H. GÜÇLÜ YAVUZCAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gyavuzcan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Etkileşim Tasarımı’na dair temel kavramların anlaşılması
‘Kullanıcı Deneyimi’ ve ‘Kullanıcı Odaklı Tasarım’ kavramlarının anlaşılması
Etkileşimli (İnteraktif) ürün tasarımı sürecinde yaratıcı becerilerin geliştirilmesi


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Derse giriş; dersin detaylarının, işleyiş şeklinin, ödev ve sınav yükünün anlatılması
2. Hafta  Etkileşim tasarımın tarihsel gelişim süreci, Temel kavramlar, Terminoloji
3. Hafta  Etkileşimi ürün prototiplerinin ve piyasada varolan örneklerin incelenmesi, video gösterimi
4. Hafta  ‘Ürün İletişim Teorisi’, Kullanıcı deneyimleri
5. Hafta  İnsan-Makina Etkileşimi’nin (HCI) tarihsel gelişimi, ürün evrimi ve teknoloji entegrasyonu
6. Hafta  Giyilebilir bilgisayarlar
7. Hafta  Ağ bağlantılı dijital etkileşim, doğal dijital arayüzler
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Etkileşim için ileri/gelişmiş teknolojiler
10. Hafta  Interaktif ürün tasarımı projesi
11. Hafta  Interaktif ürün tasarımı projesi
12. Hafta  Interaktif ürün tasarımı projesi
13. Hafta  Interaktif ürün tasarımı projesi
14. Hafta  Interaktif ürün tasarımı projesi
15. Hafta  Interaktif ürün tasarımı projesi
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Cooper, A., Reimen, R., & Cronin, D., (2007). About Face: The Essentials of Interaction Design. Indianapolis: Wiley. Moggridge, B. (2007). Designing Interactions. Cambridge: MIT Press. Dawes, B., (2007). Analog In Digital Out. Berkeley: New Riders. Saffer, D. (2009). Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices (2nd Edition). Berkeley: New Riders. Norman, D.R., (1990). The Design of Everyday Things. New York: Doubleday. Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H., (2002). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. New York: John Wiley. Kolko, J., (2007). Thoughts on Interaction Design. Savannah, GA: Brown Bear LLC. Schifferstein, R., & Hekkert, P. (Eds.) (2008). Product Experience. San Diego: Elsevier
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
72
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel, kültürel, yasal ve etik değerler konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. sssX
2
Kullanıcı odaklı tasarım çözümlerinde, araştırmaya dayalı, alanındaki kuramsal ve kavramsal bilgiyi kullanarak yaratıcı problem çözme becerilerini kullanır.X
3
Proje geliştirme sürecinde ürün kullanıcı ilişkisine dayalı olarak sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde, ekonomi, pazarlama, tüketici davranışları, ergonomi, sosyal psikoloji bilgilerini kullanır.X
4
Kavramsal olarak geliştirdiği projelerde, disiplinler arası iletişime dayalı olarak mühendislik temelinde sonuçlara ulaşır, malzeme ve imalat yöntemlerini kullanır ve test eder.X
5
Geliştirdiği ürün fikrini, 2 ve 3 boyutlu görselleştirme tekniklerini de kullandığı görsel, yazılı ve sözlü sunum becerileri ile ifade eder.X
6
Alanında bir tasarım projesine bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanıyla ilgili çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda gerekli özgüven ve yetkinlikle yeni sentezler üretir, bireysel ve ortak sorumluluk alır.X
8
Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve uygular.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
10
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği dijital teknolojileri etkileşimli olarak kullanır.
11
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.X