GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ETKİLEŞİMLİ MEDYA/ENT 364
Dersin Adı: ETKİLEŞİMLİ MEDYA
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Alper Çalgüner
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  acalguner@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Her türlü etkileşimli medya ortamının kullanıcılara sunduğu etkileşim olanakları ve deneyimi bağlamında analiz edebilme
Eksikleri saptayıp kullanıcı deneyimini geliştirmek üzere revizyon önerileri sunabilme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş. Temel Kavramlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
2. Hafta  Internet ve Web Fenomenlerinin Evrimi: ARPANET’ten Web 2.0’a kavramlar, uygulamalar Web 2.0 Paradigmasının eleştirel bir değerlendirmesi
3. Hafta  Kullanıcı Merkezli Tasarım: Arayüz Tasarımı ve Kullanılabilirlik: “Grafik Kullanıcı Arayüzü”nün tarihsel gelişimi Kullanılabilirlik Yaklaşımı
4. Hafta  Evrensel Kullanılabilirlik “Herkes için Web”: Kullanıcı Çeşitliliği: Farklı kültürlerden kullanıcılar, çocuk, yaşlı, engelli, vb. kullanıcılar
5. Hafta  Kültürelleştirme” ve Küresel Web Siteleri: Farklı kültürlerden gelen kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik web tasarımı: Sorunlar, çözüm önerileri
6. Hafta  Etkileşim Ortam Geliştirme Süreci: Sürecin tasarlanması ve yönetimi Ekiplerin yapısı, dağılımı, iş bölümü
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Bilgi Mimarisi: Bilginin etkileşimli ortamlar için düzenlenmesi ve sunumu Site yapısı Arama Motoru Optimizasyonu
9. Hafta  Etkileşimli Ortamlarda Sayfa Yapısı ve Tasarımı: Sayfa Bileşenleri: Header, Footer, Content Area Sayfa Ölçüleri ve Dolaşım Ana sayfa Bileşenleri ve
10. Hafta  Etkileşimli Ortamlarda Tipografi: Web’de Metin Okunabilirlik Yazı Karakterleri Vurgu Tipografi ve grafik Editoryal Yaklaşım
11. Hafta   Linkler, Formlar ve Uygulamalar
12. Hafta  Etkileşimli Ortamlarda Görsel Malzemenin Kullanımı: Web görsellerinin özellikleri Grafik dosya formatları Renk Teorisi ve Etkileşimli Ortamlarda Renk
13. Hafta  Etkileşimli Ortamlarda Çoklu-Ortam İçeriğinin Kullanımı: Görsel ve İşitsel Malzemeler: Ses, video, animasyon, vs. Çoklu-ortam içeriğinin hazırlanması
14. Hafta  Öğrenci Sunumları
15. Hafta  Öğrenci Sunumları
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  rug, S. (2003) Don't Make Me Think! A Common Sense Approach to Web Usability, 2nd Edition, Que. Krug, S. (2009) Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems, New Riders Press. Horton, S. (2009) Web Style Guide, 3rd edition: Basic Design Principles for Creating Web Sites, Yale University Press. Rızvanoğlu, K. (2009) Herkes için Web: Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım, Punto Yayınları, İstanbul. www.firstmonday.org www.alertbox.com www.asktog.com www.userspots.com
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
10
2
20
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
6
2
12
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
64
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel, kültürel, yasal ve etik değerler konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. sssX
2
Kullanıcı odaklı tasarım çözümlerinde, araştırmaya dayalı, alanındaki kuramsal ve kavramsal bilgiyi kullanarak yaratıcı problem çözme becerilerini kullanır.X
3
Proje geliştirme sürecinde ürün kullanıcı ilişkisine dayalı olarak sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde, ekonomi, pazarlama, tüketici davranışları, ergonomi, sosyal psikoloji bilgilerini kullanır.X
4
Kavramsal olarak geliştirdiği projelerde, disiplinler arası iletişime dayalı olarak mühendislik temelinde sonuçlara ulaşır, malzeme ve imalat yöntemlerini kullanır ve test eder.X
5
Geliştirdiği ürün fikrini, 2 ve 3 boyutlu görselleştirme tekniklerini de kullandığı görsel, yazılı ve sözlü sunum becerileri ile ifade eder.X
6
Alanında bir tasarım projesine bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanıyla ilgili çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda gerekli özgüven ve yetkinlikle yeni sentezler üretir, bireysel ve ortak sorumluluk alır.X
8
Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve uygular.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.X
10
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği dijital teknolojileri etkileşimli olarak kullanır.X
11
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.X