GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÜRÜN TASARIMI İÇİN FİZİK/ENT 131
Dersin Adı: ÜRÜN TASARIMI İÇİN FİZİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dr. Murat ÖNDER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/muratonder
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  muratonder@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ürün tasarımı için gerekli olan temel kavram ve kuralları anlamak, ürün tasarımı sırasında bu temel kavram ve kuralları ürün üzerinde uygulayabilmek.
Tasarım problemleri ile ilgili gerekli fizik denklemlerini yazabilmek ve tasarım problemini çözebilmek.
Tasarımı, fizik kural ve kavramları ile ilişkilendirmek.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Birim Analizi, Fiziksel Nicelikler, Vektörler
2. Hafta  Doğrusal Hareket, 2-3 Boyutta Hareket
3. Hafta  Newton Hareket Yasaları ve İlgili Ürün Üzerinde Uygulamalı Örnek Çözümü
4. Hafta  Kinetik ve Potansiyel Enerji ile Enerjinin Korunumu
5. Hafta  Momentum, Momentumun Korunumu, Tork, Ağırlık Merkezi ve Tasarım Uygulamaları
6. Hafta  Ürün Tasarımı İçin Temel Akışkanlar Mekaniği Kuralları ve Ürün Üzerinde Uygulamaları
7. Hafta  Ürün Tasarımı İçin Temel Akışkanlar Mekaniği Kuralları ve Ürün Üzerinde Uygulamaları
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Sıcaklık, Isı ve Maddenin Isıl Özellikleri ve Bu Özelliklerin Tasarıma Etkileri
10. Hafta  Termodinamiğin 1. Yasası ve Ürün Tasarımına Uyarlanması
11. Hafta  Termodinamiğin 2. Yasası ve Ürün Tasarımına Uyarlanması
12. Hafta  Temel Elektrik Yükü ve Elektrik Alanı Hesabı ile Ürünlerin İlişkilendirilmesi
13. Hafta  Temel Elektrik Devreleri için Akım, Direnç Kavramları ile Ürün Tasarımlarında Kullanım Alanları
14. Hafta  Işığın Doğası ve Yansıması
15. Hafta  Ürün Tasarımda Temel Optik Kuralları(Yansıma Kırılma, Ayna Yansımaları, Mercekler)
16. Hafta  Ürün Tasarımda Temel Optik Kuralları(Yansıma Kırılma, Ayna Yansımaları, Mercekler)
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   1.Temel Fizik I ( P.Fishbane,S.Gasiorowicz and S.Thornton) çeviri: C.Yalçın (2003) 2.Temel Fizik I Problem çözümleri (P.Fishbane,S.Gasiorowicz and S.Thornton) çeviri: C.Yalçın (2005) 3.Fiziğin Temelleri I, Problem çözümleri ( D.Halliday and R.Resnick) çeviri: C.Yalçın (2002)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
3
21
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel, kültürel, yasal ve etik değerler konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. sssX
2
Kullanıcı odaklı tasarım çözümlerinde, araştırmaya dayalı, alanındaki kuramsal ve kavramsal bilgiyi kullanarak yaratıcı problem çözme becerilerini kullanır.X
3
Proje geliştirme sürecinde ürün kullanıcı ilişkisine dayalı olarak sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde, ekonomi, pazarlama, tüketici davranışları, ergonomi, sosyal psikoloji bilgilerini kullanır.X
4
Kavramsal olarak geliştirdiği projelerde, disiplinler arası iletişime dayalı olarak mühendislik temelinde sonuçlara ulaşır, malzeme ve imalat yöntemlerini kullanır ve test eder.X
5
Geliştirdiği ürün fikrini, 2 ve 3 boyutlu görselleştirme tekniklerini de kullandığı görsel, yazılı ve sözlü sunum becerileri ile ifade eder.
6
Alanında bir tasarım projesine bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanıyla ilgili çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda gerekli özgüven ve yetkinlikle yeni sentezler üretir, bireysel ve ortak sorumluluk alır.X
8
Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve uygular.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.X
10
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği dijital teknolojileri etkileşimli olarak kullanır.
11
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.X