GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İŞ SAĞLIGI VE GÜVENLİĞİ II/ISG 402
Dersin Adı: İŞ SAĞLIGI VE GÜVENLİĞİ II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Aydın ŞIK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/aydins/contact
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aydins@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İş sağlığı ve güvenliği konusunun önemini kavrama becerisi
Risk yönetimi becerisi
İş sağlığı ve güvenliği ilkeleri temelinde iş yeri düzenleme yeteneklerinin gelişmesi becerisi
Çalışma hayatında meslek hastalığı ve iş kazası meydana gelmeden önce önlenmesine yönelik faaliyetlerin planlanması becerisi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yangın ve yangından korunma
2. Hafta  Patlama ve Patlamadan Korunma, Elektrikle Çalışmalarda İSG
3. Hafta  Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İSG, Basınçlı Kaplarda Çalışmalarda İSG
4. Hafta  Yüksekte Çalışmalarda İSG
5. Hafta  İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İSG, Bakım Onarım İşlerinde İSG
6. Hafta  ARA SINAV
7. Hafta  Risk Yönetimi Yaklaşımı
8. Hafta  Risk Değerlendirme Yöntemleri
9. Hafta  Alana Özgü Örnek İş Yerinde İSG Yaklaşımı ( İnşaat İşlerinde İSG)
10. Hafta  Alana Özgü Örnek İş Yerinde İSG Yaklaşımı (Maden İşlerinde İSG)
11. Hafta  Alana Özgü “Proje Çalışmaları Sunumları”
12. Hafta  Alana Özgü “Proje Çalışmaları Sunumları”
13. Hafta  Alana Özgü “Proje Çalışmaları Sunumları”
14. Hafta  Alana Özgü “Proje Çalışmaları Sunumları”
15. Hafta  FİNAL
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  • Alli, B. O., Occupational Health and Safety, ILO, International Labour Office, Geneva, 2008. • Goetsch, D.L., Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers and Managers, 8th Edition, Pearson, 2010. • A manual for Primary Health Care Workers, 2001, WHO-EM/OCH/85/E/L, World health Organization, Regional Office fort he Eastern Mediterranean. • Fundamental Principles of Occupational Health and Safety • Occupational Health and Safety Handbook, workforce; xs. • Bayır, M., Ergül, m., İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları, Legal Kitapevi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Uzaktan anlatım, Soru-yanıt, Gösterme, Proje Hazırlama ve Sunum
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
35
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
48
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel, kültürel, yasal ve etik değerler konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. sssX
2
Kullanıcı odaklı tasarım çözümlerinde, araştırmaya dayalı, alanındaki kuramsal ve kavramsal bilgiyi kullanarak yaratıcı problem çözme becerilerini kullanır.X
3
Proje geliştirme sürecinde ürün kullanıcı ilişkisine dayalı olarak sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde, ekonomi, pazarlama, tüketici davranışları, ergonomi, sosyal psikoloji bilgilerini kullanır.X
4
Kavramsal olarak geliştirdiği projelerde, disiplinler arası iletişime dayalı olarak mühendislik temelinde sonuçlara ulaşır, malzeme ve imalat yöntemlerini kullanır ve test eder.X
5
Geliştirdiği ürün fikrini, 2 ve 3 boyutlu görselleştirme tekniklerini de kullandığı görsel, yazılı ve sözlü sunum becerileri ile ifade eder.X
6
Alanında bir tasarım projesine bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanıyla ilgili çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda gerekli özgüven ve yetkinlikle yeni sentezler üretir, bireysel ve ortak sorumluluk alır.X
8
Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve uygular.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.X
10
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği dijital teknolojileri etkileşimli olarak kullanır.X
11
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.X