GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II/TAR 102
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Arif SARI, Öğr. Gör. Dr. Ayşegül A. ŞAHİN, Öğr. Gör. Dr. Namık ÇENCEN, Öğr. Gör. Dr. Ayşegül N. E. ŞAHİN vd.
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   arif.sari@gazi.edu.tr, aysegulaltinova@gmail.com, ncencen23@gmail.com, nihanerol@gmail.com, vd.
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu derste öğrendiği bilgilerle kendi ana bilim dalı dersleri arasında ilişkilendirme yaparak disiplinler arası bir düşünme becerisi kazanır.
Toplumu ayakta tutan birlik-beraberlik, bağımsızlık, ulusal çıkarların ön planda tutulması, vatana bağlı olmak, etkin vatandaş olmak gibi değerleri ka
Tarihi bir olayı bugün meydana gelen olaylarla ilişkilendirerek gerçekçi bir bakış açısı geliştirir
Ders esnasında kullanılan birinci elden kaynak, belgesel, film gibi materyalleri incelerken döküman analiz etmeyi öğrenir
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersi ile ilgili yardımcı kitaplar okuması ile derste anlatılan konular hakkında farklı bakış açıları sahip olur
Farklı görüş ve fikir akımlarına saygı duymayı, kendi görüşlerini araştırıp okuyarak geliştirir
Grup içi çalışmalarda ve derste tartışma metodu kullanıldığında topluluk önünde nasıl konuşulması gerektiği konusunda tecrübe kazanır
Atalarının yaşamış olduğu zorlukları ve ayakta kalma mücadelesinin görerek hayatta yaşadığı zorluklara karşı güçlü durabilmeyi öğrenir
Köklerine saygı ve bağlılık duyarken evrensel değerleri benimsemeyi öğrenir
Ülkemizi korumak için şehit düşen, gazi olan atalarını öğrenerek vatan toprağının değerini anlar, milli mücadele ve beraberlik şuuru kazanır
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Birinci Dünya Savaşını kaybeden Osmanlı Devletine önerilen barış tasarıları, Paris Barış Konferansı, Londra Konferansı, San Remo Konferansı ve Sevr Ba
2. Hafta  Milli Mücadele, Doğu Cephesi ve Güney Cephesindeki Çarpışmalar: Maraş, Urfa, Adana ve Antep Savunmaları.
3. Hafta  Düzenli ordunun kurulması ve Batı Cephesi Çarpışmaları.
4. Hafta  Düzenli ordunun kurulması ve Batı Cephesi Çarpışmaları.
5. Hafta  Tekalifi Milliye kararları, Büyük Taarruz'un kazanılması, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.
6. Hafta  Lozan Barış Antlaşmasının imzalanması ve bu antlaşmanın önemi.
7. Hafta  Ankara'da yeni bir devlet kurulması ve siyasi alanda inkılaplar: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, 3 Mart 1924 Yasaları.
8. Hafta  Siyasi partilerin kurulması ve Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasi denemeleri ve buna tepkiler. Mid-Term Exam 8.Hafta Vize haftası.
9. Hafta  Eğitim ve kültür, sağlık ve bayındırlık alanında gerçekleştirilen düzenlemeler, ekonomik hayatta yapılan yenilikler: Vergi düzenlemeleri, yeni bankal
10. Hafta  Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin izlediği dış politika: 1923-1932 arasında Lozan'da çözümlenemeyen problemlerin çözülmesi, 1932-1938 arasında izle
11. Hafta  Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü ve ve Atatürk İlke ve İnkılapları.
12. Hafta  Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye, 1950-1980 arasında Dünyada ve Türkiye'de genel durum.
13. Hafta  1980'den günümüze kadar Türkiye ve dünyadaki gelişmeler
14. Hafta  1980'den günümüze kadar Türkiye ve dünyadaki gelişmeler
15. Hafta  1980'den günümüze kadar Türkiye ve dünyadaki gelişmeler
16. Hafta  Final haftası
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Turan, R. vd.; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara 1999. Eroğlu, H.; Türk İnkılap Tarihi, İstanbul 1982.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
1
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
1
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
46
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel, kültürel, yasal ve etik değerler konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. sssX
2
Kullanıcı odaklı tasarım çözümlerinde, araştırmaya dayalı, alanındaki kuramsal ve kavramsal bilgiyi kullanarak yaratıcı problem çözme becerilerini kullanır.
3
Proje geliştirme sürecinde ürün kullanıcı ilişkisine dayalı olarak sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde, ekonomi, pazarlama, tüketici davranışları, ergonomi, sosyal psikoloji bilgilerini kullanır.X
4
Kavramsal olarak geliştirdiği projelerde, disiplinler arası iletişime dayalı olarak mühendislik temelinde sonuçlara ulaşır, malzeme ve imalat yöntemlerini kullanır ve test eder.
5
Geliştirdiği ürün fikrini, 2 ve 3 boyutlu görselleştirme tekniklerini de kullandığı görsel, yazılı ve sözlü sunum becerileri ile ifade eder.
6
Alanında bir tasarım projesine bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.
7
Alanıyla ilgili çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda gerekli özgüven ve yetkinlikle yeni sentezler üretir, bireysel ve ortak sorumluluk alır.X
8
Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve uygular.
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
10
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği dijital teknolojileri etkileşimli olarak kullanır.
11
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.