GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HAZIRLIK (İNG)/HAZ-100
Dersin Adı: HAZIRLIK (İNG)
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 60
Dersin Yarıyılı: 0 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  -İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  -Okt. Ahmet Özcan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/oahmet
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  oahmet@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
-Öğrencilerin yabancı dilde okuma becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendi başına bu beceriyi geliştirebilmesini sağlamak.
-Öğrencilerin yabancı dilde yazma becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendi başına bu beceriyi geliştirebilmesini sağlamak.
-Öğrencilerin yabancı dilde konuşma becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendi başına bu beceriyi geliştirebilmesini sağlamak.
-Öğrencilerin yabancı dilde dinleme becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendi başına bu beceriyi geliştirebilmesini sağlamak.
-Öğrencilerin yabancı dilde dilbilgisi becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendi başına bu beceriyi geliştirebilmesini sağlamak.
-Öğrencilerin yabancı dilde kelime becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendi başına bu beceriyi geliştirebilmesini sağlamak.
-


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  -Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  -Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  - Öğrenci oryantasyonu, işaret zamirleri, nesneler
2. Hafta  - geniş zaman, aktiviteler, saatler
3. Hafta  - randevulaşma, varlık fiilleri,alışveril dili, ekstra okuma
4. Hafta  - geçmiş zaman, yazma aktivitesi, sipariş verme, bağlaçlar
5. Hafta  - karşılaştırma, yer-yön, şimdiki zaman
6. Hafta  - ulaşım kelimeleri, hikaye yazma, birleşik cümleler
7. Hafta  - gelecek zaman, öneri-teklif dili, sıfatlar
8. Hafta  - çıkarım yapma, tavsiye
9. Hafta  - yazma süreci, sağlık ve vücut kelimeleri, yakın geçmiş zaman
10. Hafta  - sunumlar, paragraf yazma, yazmada bütünlük
11. Hafta  -ekstra dinleme, paragraf yazma
12. Hafta  -telefon konuşması dili, hece vurgusu, not alma teknikleri
13. Hafta  -zorunluluk-gereklilik kipleri, tavsiye alma-verme
14. Hafta  - ekstra okuma ve dinleme, paragraf yazma
15. Hafta  doktora gitme dili, amaç-sebep-sonuç bağlaçları, günlük yazma
16. Hafta   fiilimsiler, satın alma-alışveriş, sunumlar
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Akademik yıl başında liste halinde verilen ders kitapları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  -Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
3
70
 Ödev
5
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
4
30
 Quiz
5
30
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
33
24
792
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
4
20
80
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
26
24
624
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
1497
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
59.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
60
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel, kültürel, yasal ve etik değerler konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. sssX
2
Kullanıcı odaklı tasarım çözümlerinde, araştırmaya dayalı, alanındaki kuramsal ve kavramsal bilgiyi kullanarak yaratıcı problem çözme becerilerini kullanır.X
3
Proje geliştirme sürecinde ürün kullanıcı ilişkisine dayalı olarak sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde, ekonomi, pazarlama, tüketici davranışları, ergonomi, sosyal psikoloji bilgilerini kullanır.X
4
Kavramsal olarak geliştirdiği projelerde, disiplinler arası iletişime dayalı olarak mühendislik temelinde sonuçlara ulaşır, malzeme ve imalat yöntemlerini kullanır ve test eder.X
5
Geliştirdiği ürün fikrini, 2 ve 3 boyutlu görselleştirme tekniklerini de kullandığı görsel, yazılı ve sözlü sunum becerileri ile ifade eder.X
6
Alanında bir tasarım projesine bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanıyla ilgili çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda gerekli özgüven ve yetkinlikle yeni sentezler üretir, bireysel ve ortak sorumluluk alır.X
8
Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve uygular.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.X
10
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği dijital teknolojileri etkileşimli olarak kullanır.X
11
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.X