GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖZEL VE GÖNÜLLÜ KURULUŞLARDA HALKLA İLİŞKİLER (SEÇ)/HİT 562
Dersin Adı: ÖZEL VE GÖNÜLLÜ KURULUŞLARDA HALKLA İLİŞKİLER (SEÇ)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Sirel GÖLÖNÜ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/sirel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   sirel@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Özel ve gönüllü kuruluşların tarihsel arkaplanını kavrar.
Özel ve gönüllü kuruluşlarda Halkla ilişkilerin rolünü saptar.
Özel ve gönüllü kuruluşlar için halkla ilişkiler stratejileri geliştirebilir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Özel ve Gönüllü Kuruluş kavramı
2. Hafta  Özel Kuruluşlarda imaj oluşturma çabaları ve halkla ilişkilerin rolü
3. Hafta  Özel Kuruluşlarda vizyon oluşturma
4. Hafta  Özel Kuruluşlarda halkla ilişkiler uygulamaları
5. Hafta  Özel Kuruluşlarda halkla ilişkiler sorunları
6. Hafta  Türkiye'de sivil toplum örgütleri
7. Hafta  Dernekler, tarih ve işlevleri.
8. Hafta  Vize
9. Hafta  Vakıflar, tarihçesi, işlevleri
10. Hafta  Sendikalar, tarihçesi, işlevleri
11. Hafta  Özel ve Gönüllü Kuruluşlarda kurumsal kimlik çalışmaları
12. Hafta  Gönüllü Kuruluşlarda halkla ilişkiler uygulamaları
13. Hafta  Gönüllü Kuruluşlarda halkla ilişkiler sorunları
14. Hafta  Karşılaştırmalı halkla ilişkiler uygulamaları ve sorunları
15. Hafta  Genel değerlendirme
16. Hafta   Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Kamu ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Metin Kazancı Halkla İlişkiler Nedir, Filiz Balta Peltekoğlu Halkla İlişkiler:Kavram,Strateji ve Uygulamaları, Ayla Okay
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
7
3
21
 Haftalık uygulamalı ders saati
7
3
21
 Okuma Faaliyetleri
7
2
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
2
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili kuram, yöntem, kavram ve kavramlararası ilişkileri açıklar.X
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanına ilişkin bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreç, yöntem ve teknikleri teşhis eder.X
3
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgileri ifade eder.X
4
İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutlarını ilişkilendirir.X
5
İletişim uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları etkili kullanır.X
6
Medya metinlerini eleştirel bakış açısıyla yorumlar.X
7
Bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.X
8
Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bilgiyi kendi uzmanlık alanında kullanabileceği şekilde yeniden düzenler.X
9
Bireysel ve grup içinde sorumluluk alarak, halkla ilişkiler ve tanıtım alanıyla ilgili çalışmalar yapar.X
10
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında bilgiye ulaşma yollarını bulabilir.X
11
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili kuram, yöntem ve teknolojileri takip eder.X
12
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili kişi ve kurumlara aktarabilir.X
13
Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin etik kodlar ile birlikte yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun çalışmalar yürütür.X
14
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanına ilişkin kuram, yöntem, araç ve teknolojileri yetkin bir biçimde kullanır.X