GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Cumhuriyet Döneminde kurulan kendi alanında Türkiye’nin en eski ve köklü eğitim kurumudur. Ortaokullara öğretmen yetiştirmek üzere 1926 yılında “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” ne bağlı olarak 1932-1933 döneminde eğitim – öğretim hayatına başlayan “Beden Eğitimi Bölümü”, 1982’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi ile birleştirilerek aynı yıl 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü adını almış, daha sonra, 1992’de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak yeniden yapılandırılmıştır. Fakültemiz, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanında en üst düzeyde eğitim vermeyi amaçlamış ve bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize mesleklerinde gerekli temel bilgileri en iyi şekilde sunabilmenin yanı sıra araştırıcı, karşılaşılan problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilen, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eden kişiler olarak yetişmeleri hedeflenmiştir. Fakültemiz “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği”, “Antrenörlük Eğitimi” , “Spor Yöneticiliği” ve “Rekreasyon” olmak üzere dört bölüm ile eğitim-öğretime devam etmektedir.