GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi kanunlaştıran 2809 sayılı kanunla kurulmuştur. Müessese 1968 yılında Anadolu Eczacılık Özel Yüksekokulu olarak faaliyete başlamıştır. 1971 yılında 1472 sayılı yasa ile devletleştirilerek Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulu ile birleştirilmiş ve A.I.T.I.A'ya başlanmıştır. 1979 yılına kadar A.I.T.I.A. Eczacılık Yüksekokulu olarak eğitimini sürdüren okul, 1979 yılında A.I.T.I.A. Eczacılık Fakültesi adını almıştır. 1982 yılında ise Gazi Üniversitesi bünyesine Eczacılık Fakültesi olarak alınmıştır. Fakültemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 38 Profesör, 14 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 35 Araştırma Görevlisi ve 6 Uzman tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 125 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Program Eczacılık mesleği ile ilgili zorunlu dersler yanında öğrencilere mesleki seçmeli dersler sunmaktadır.