GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler
1968-1969 eğitim - öğretim yılında, 625 sayılı "Özel Öğretim Kurumları Yasası" uyarınca Ankara''da "Başkent Diş Hekimliği Yüksekokulu" ve "Ankara Diş Hekimliği Yüksekokulu" adı altında iki özel yüksekokul kurulmuştur. 1971 yılında, 1472 sayılı yasa ile bu iki yüksekokul Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi''ne (A.İ.T.İ.A.) bağlanarak “Ankara Diş Hekimliği Yüksekokulu” adını almıştır. 8 Kasım 1978''de ise 2237 sayılı karar uyarınca bu Yüksekokul’un tüzel varlığına son verilmiş ve adı “A.İ.T.İ.A. Diş Hekimliği Yüksekokulu” olarak değiştirilmiştir. 20 Temmuz 1982''de 41 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname" ile A.İ.T.İ.A. Diş Hekimliği Yüksekokulu yeni kurulan Gazi Üniversitesi''nin bünyesine alınarak Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin temeli kurulmuştur.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2013 yılı dahil olmak üzere 3676 diş hekimi ve 391 doktora öğrencisi mezun olmuştur. Şu anda eğitim ve öğretim gören 780 öğrencimiz bulunmaktadır.

Fakültemizde örgün eğitim yapılmaktadır. Öğretim dili Türkçedir.Öğrenim süresi ise 5 yıldır. ÖSYM sınavlarında genellikle ilk sıralarda tercih edilen fakültemizde eğitim-öğretim programları “Temel Diş Hekimliği Bilimleri” ve“Klinik Bilimler” olmak üzere iki bölüm altında yürütülmektedir. Bu iki bölüm kapsamında öğrencilerimize  teorik ve pratik dersler, temel tıp ve diş hekimliği bilgileri ile birlikte etik, iletişim, istatistik ve araştırma konularını içeren dersler verilmektedir. Bunların yanı sıra öğrencinin ilgi duyduğu farklı alanlarda bilgi ve beceri kazanmasına veya geliştirmesine olanak sağlayacak seçmeli dersler de eğitim öğretim programımızın kapsamında bulunmaktadır.

Fakültemizde eğitim,araştırma ve sağlık hizmetleri, sekiz Anabilim Dalında bulunan 71 profesör, 24 doçent, 19 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi, 4 uzman ve 76 araştırma görevlisi ile sürdürülmektedir.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dört binada hizmet vermektedir.Bunlar; dekanlık ve idari büroların bulunduğu A binası, Anabilim Dallarına ait klinikler, laboratuvarlar ve konferans salonu ile anfilerin bulunduğu B, C, Dve E binalarıdır. Fakültemiz bünyesinde toplam 4 adet anfi, 2 adet sınıf, 4 adet öğrenci laboratuvarı, 1 adet Oral Patoloji Laboratuvarı, 9 adet öğrenci kliniği, 8 adet öğretim elemanı kliniği, 2 adet Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı Kliniği’ne ait ameliyathane, 1 adet Periodontoloji Anabilim Dalı Kliniği’ne ait ameliyathane, 1 adet konferans salonu, 1 adet seminer salonu ve 1 adet öğrenci kantini bulunmaktadır.

Kliniklerimizde yılda yaklaşık 40.000 hastanın ağız diş sağlığı tedavisi yapılmaktadır.

Fakültemizde Erasmus Programı kapsamında Avrupa Üniversiteleri ile işbirliği yaparak 2005 yılından beri karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılmaktadır. 2013 yılı dahil Avrupa Üniversitelerine giden öğrenci sayısı 33, öğretim elemanı sayısı 22 ve gelen öğrenci sayısı 2''dir.

Fakültemizde her yıl “Mezunlar Günü” etkinlikleri adı altında gelenekselleşmiş bir etkinlik düzenlenmektedir. Bu etkinlikte; meslekte 25.yılını dolduran mezunlarımız bir araya gelmekte, bilimsel ve sosyal bir paylaşım yaşanmaktadır. Ayrıca fakültemizde konser, sergi, gezi ve konferans gibi çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyen, farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci toplulukları da bulunmaktadır.