GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na göre 1982 yılında kurulmuştur. 1982 yılına kadar Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren başta İşletme Yönetimi Enstitüsü olmak üzere, bilim uzmanlığı eğitimi veren diğer Enstitüler(Maliye, İstatistik vb.), Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün çekirdeğini oluşturmuş ve Enstitü’nün tarihsel gelişim sürecindeki ilk basamağı oluşturmuşlardır. Enstitümüz, 1982 yılından bu yana geçen zaman içinde sosyal bilimlerin hemen her alanında yüksek lisans ve doktora yaptırmak amacına yönelik olarak gelişme göstermiştir. Enstitümüzde 33 anabilim dalı bünyesinde 83 tezli yüksek lisans, 30 tezsiz yüksek lisans ve 46 doktora olmak üzere toplam 159 programa ulaşılmış bulunulmaktadır. Doktora programlarının süresi en fazla 12, yüksek lisans programlarının ise en fazla 6 yarıyıldır. Yüksek lisans ve doktora programlarında dersler 2 yarıyıl sürmektedir. Danışmanların atanması ile öğrencilerin tez konuları belirlenmekte, tez projeleri hazırlanıp ve tezleri de tamamlandıktan sonra tezlerini jüri önünde başarıyla savunanlar mezuniyet belgelerini alabilmektedirler.