GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler
Gazi Üniversitesinde eğitim bilimleri alanında açılan programlar, 1993 yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yürütülmüştür. Eğitim bilimlerinin sosyal bilimlerden ve fen bilimlerinden disiplin olarak ayrı bir uzmanlık alanı olması münasebetiyle ayrı bir enstitü olarak faaliyetlerini sürdürmesi gerekli olmuştur. YÖK’ün 04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararıyla bağımsız olarak “G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü” kurulmuştur. Kuruluşunda Gazi Üniversitesi Merkez Kampusünde, 7 Mayıs 2001 tarihinden 17 Ağustos 2009 tarihine kadar Maltepe Ali Suavi Sok. No: 15’te, 17 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Merkez Kampusü Milas Sok. No: 15’te eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen amaca uygun olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak, gelişme ve kalkınmaya destek olmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmelere katkıda bulunmak hedeflerini yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 1 sanatta yeterlik 21 anabilim dalı ve 43 bilim dalı bulunmaktadır 50 tezli yüksek lisans, 3 tezsiz yüksek lisans, 3 uzaktan eğitim tezsiz yüksek, 7 Ortaöğretim Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, 35 doktora, 1 sanatta yeterlik olmak üzere toplam 99 lisansüstü programda eğitim-öğretim sürdürülmektedir