GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler

 

2005 yılında sanatçı yetiştirmek için kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi, sanatın her alanında eğitim veren çağdaş sanat anlayışı ile yapılandırılmış bir kurum özelliğini taşımaktadır. Fakültemiz; multidisipliner yapıda, yenilikçi, teknolojik alt yapısı güçlü ve öğrenciyi merkeze alan, nitelikli bir eğitim anlayışına sahiptir. Bu doğrultuda misyonumuz; araştırıcı, sorgulayıcı, yaratıcı, teorik arka planı sağlam, sanat alanında yetkin, ülke ve dünya kültürüne sanat alanlarında katkıda bulunacak çağdaş sanat anlayışını benimseyen sanatçılar yetiştirmektir.

 

Fakültemizde eğitim-öğretim; yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Resim, Heykel, Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri ile ÖSYS  Merkezi Yerleştirme Sistemi sonuçlarına göre öğrenci alan Fotoğraf ve Video, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümlerinde sürdürülmektedir. Temel Sanat Bilimleri Bölümü ise, Fakültemizin mevcut bölümlerinin programlarında yer alan temel sanat eğitimi derslerini ve sanat kültürünü oluşturan temel sanat bilimleri alanlarındaki dersleri vermek amacı ile kurulmuş, Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı ve Sanat Bilimleri Anabilim Dalından oluşan, diploma vermeyen bir hizmet bölümü olarak yapılandırılmıştır. 

 

Fakültemizin bölümlerinde yer alan bütün programlarda ilk yıl sanat eğitiminin temelini oluşturacak biçimde düzenlenmiş bir hazırlık sınıfı niteliğinde eğitim-öğretime devam edilmektedir. Öğrencilerimiz, dört yıllık lisans eğitimleri sırasında diğer bölümlerden alacakları farklı dersler sayesinde alan bilgilerini çeşitlendirme şansına da sahip olabilmektedirler. Ayrıca, sanat kültürüne yönelik zorunlu ve seçmeli dersler, öğrencilerimizin alanlarında kuramsal olarak da araştırma, yorum ve sentez yapabilme yeteneklerine katkı sağlayacak nitelikte düzenlenmiştir.

 

Fakültemiz, eğitim-öğretimin kalitesini yükseltecek gerekli tüm teknolojik donanıma sahiptir. Fakülte bünyesinde, derslikler, desen atölyeleri, temel sanat eğitimi atölyeleri, bilgisayar laboratuarları, multimedya laboratuarı, fotoğraf ve kurgu stüdyoları, heykel-modelaj atölyeleri, resim atölyeleri, baskı atölyesi, seramik atölyesi ve sergi salonu mevcuttur. Öğrencilerimiz Fakültemizde aldıkları nitelikli eğitimlerinin yanı sıra, çağdaş sanat alanlarında ve bilimsel alanlarda da kazandıkları bilgiler, tecrübeler ve yetenekler sayesinde geleceğe güvenle bakan ayrıcalıklı sanatçılar olarak topluma kazandırılacaklardır.

 

Güzel Sanatlar Fakültesi, alanında uzman genç ve dinamik akademik kadrosu ile de ülkemizin, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim veren öncü fakülteleri arasındadır.