GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi; ilk önce İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak 1978-1979 Eğitim-Öğretim yılında İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesi olarak açılmış, 1982 yılında 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulüne dair kanununla , Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi olarak kurulmuştur. 11 Şubat 2011 tarih ve 2010/1371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fakültenin adı Fen Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Fen Fakültesinde halen İstatistik, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri faaliyetini sürdürmektedir. Fakültemizde 88 Profesör, 49 Doçent, 31 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi, 49 Araştırma Görevlisi ve 8 Uzman olmak üzere toplam 229 akademik personel görev yapmaktadır. Fakültenin eğitim süresi 4 yıl olup, eğitim dili Türkçe’dir. Eğitim kalitesini daha ileri götürmek için, fakülte bölümlerinde akreditasyon ve çift dal-yan dal çalışmaları sürdürülmektedir. Aynı zamanda İstatistik, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerinde ikinci öğretim programı da yürütülmektedir. Bunun yanı sıra İstatistik Bölümü’nde hazırlık programı uygulanmakta ve derslerin % 30’u İngilizce verilmektedir. Ayrıca, 2010 - 2011 öğretim yılından itibaren mezun olan öğrencilerimize pedagojik formasyon sertifika programı uygulanmaktadır.