GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler

Güzel Sanatlar Enstitüsü, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bakanlar Kurulunun 08.04.2010 tarihli kararıyla kurulmuştur. Sanat ve tasarım alanlarında yeni kurulan anabilim/anasanat dalları lisansüstü programları ile son iki yılda hızlı bir gelişme göstermiştir.

Sanat ve Tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası ortamlara yön verebilecek, Türk ve Dünya Sanatı hakkında bilgi sahibi olan ve birikimlerini çağdaş bir çizgide buluşturmayı başarabilmiş, alanın yöntem ve uygulamalarına katkıda bulunabilecek sanatçı ve tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Sanat ve tasarım alanlarında uzmanlık eğitimi veren enstitü Güzel Sanatlar ve Sanat Tasarım Fakültelerinin bölümleri ve Türk müziği Konservatuarı ile aynı anabilim/anasanat dallarının yanında multidisipliner yapıdaki alanlarda da lisansüstü eğitim programları yürütmektedir. Güzel Sanatlar Enstitüsü resim, heykel, grafik, geleneksel Türk sanatları,moda tasarımı, tasarım kültürü, bileşik sanatlar, medya tasarımı ve Türk müziği alanlarında 7 anabilim/anasanat dalında 7 tezli yüksek lisans ve 5 doktora/sanatta yeterlik olmak üzere 12 programda lisansüstü eğitim-öğretime devam etmekte olup yeni program açma çalışmaları sürdürülmektedir.  Enstitüde 19 Profesör, 18 Doçent, 28 Yardımcı Doçent ders vermektedir.  Doktora/Sanatta Yeterlilik süresi 4 + 2 yıl yüksek Lisans süresi 2 +1 yıldır. Yönetmelik gereği belirli ders kredisini, bilimsel tez veya sanatsal (sergi/performans vb.) çalışma savunmasını jüri önünde başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaktadır.