GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesine bağlı olarak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 3/f, 19, 50 ve 65. Maddelerinde yer alan hükümler ve Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Yüksek Lisans ve Doktora öğretimlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla 1982 yılında kurulmuş, 05.08.1983 yılında da faaliyete başlamıştır. Enstitümüzde 33 ana bilim dalı, 1 bilim dalı ve 10 programda yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Doktora programlarının azami süresi 6 yıl, yüksek lisans programlarının ise 3 yıldır.Ders dönemini başarı ile tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçmekte, tezin tamamlanmasının ardından tez savunma sınavından başarılı olanlara geçici mezuniyet belgesi verilmektedir.