GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler

        Bilişim Enstitüsü kuruluş kararı, 8 Kasım 2005'de Gazi Üniversitesi senatosu, 3 Şubat 2006'da YÖK Genel Kurulu onayından geçerek 21 Haziran 2006 tarihli resmi gazetede ilan edilmiştir. Böylece Gazi Üniversitesi, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki atılımlarına Bilişim Enstitüsü'nün kurulmasıyla başlamış oldu.

        Misyonumuz:

        Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında üstün nitelikli bireyler yetiştirmek,  disiplinler arası lisansüstü öğretim programları geliştirmek, yürütmek ve değerlendirmek, bilişim teknolojilerini temel alan eğitim ortamlarının oluşturulmasını sağlamaktır.

        Vizyonumuz:

        Nitelikli, etik değerlere bağlı, araştırmacı ve sorgulayıcı kişiliğe sahip, bilimsel araştırma ve uygulama yapmak isteyenlere, bilişim teknolojilerine dayalı örgün ve uzaktan eğitim programlarıyla lisansüstü eğitim fırsatları sunan bir kurum olmaktır.