GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup, 2547 sayılı Yükseköğretim kanununa dayanılarak çıkarılmış olan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak öğrenci kabulüne 1983 yılında başlamıştır.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün temel amacı Gazi Üniversitesi'nde Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında sürdürülen lisansüstü eğitimi düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek lisansüstü çalışma ve projelere yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araştırmalara yöneltmektir.

Aralık 2013 itibariyle, 33 Anabilim Dalında Eğitim-Öğretime devam eden Enstitümüze kayıtlı 4294’i Yüksek Lisans, 1062’si Doktora programında olmak üzere toplam 5388 öğrenciye lisansüstü eğitim vermektedir. Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında 233 Profesör, 157 Doçent, 151 Yardımcı Doçent ve 33 Dr. Öğretim Görevlisinin oluşturduğu güçlü bir öğretim kadrosu her geçen gün daha iyi, daha nitelikli çalışmalara imza atmakta olup, son yıllarda atak yapan Gazi Üniversitesini daha ileriye taşımak için çalışmaktadır.

Enstitünün lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler ders, seminer ve tez çalışmalarını bağlı oldukları yönetmeliğe uygun olarak sürdürürler. Öğrenciler lisansüstü eğitimlerini bağlı oldukları yönetmeliklerde belirtilen sürede tamamlamak zorundadır.

Bilim çağında Türkiye’nin seçkin eğitim kurumlarının başında yer alan Gazi Üniversitesi’nin Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde önemli yeri olan Fen Bilimleri Enstitüsü seçkin bilim kadrosu ile geleceğimizin bilim adamlarını yetiştirme çabalarını sürdürmektedir. Enstitümüz vizyon ve misyonuna uygun olarak belirlediği ilkeler ışığında çalışmaktadır.

Ülkemizin önemli Eğitim-Öğretim kurumlarının başında yer alan Gazi Üniversitesi'nin Ar-Ge faaliyetlerine katkıda bulunan ve katkıda bulunacak olan nitelikli insan gücünü yetiştiren Fen Bilimleri Enstitüsü sorumluluğunun bilinciyle, şeffaf yönetim anlayışıyla, ulusal ve uluslararası akademik çalışmalarını sürdürmektedir.