GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Dünden Bugüne Gazi Üniversitesi

 

Gazi Üniversitesi Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biridir. 1932-1947 yılları arasında Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü, 1947-1980 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsü, 1980-1982 yılları arasında ise Gazi Yüksek Öğretmen Okulu adıyla eğitim öğretime devam eden kurum, 1982 yılında 2809 sayılı kanunla Gazi Üniversitesi kimliğine kavuşmuştur. Gazi Üniversitesinin temelini oluşturan gelenekte Gazi Eğitim kadar, Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu, Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu ile Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu da büyük rol oynamıştır.

 

 

Günümüzde bünyesinde 11 fakülte, 5 enstitü, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 32 araştırma merkezi yer alan Gazi Üniversitesi, adını aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır bir yüksek öğretim kurumu olma iddiasını devam ettirmektedir. Gazi Üniversitesi, eğitim ve öğretim alanındaki kalitesini “Gazili Olmak Ayrıcalıktır” ilkesi ışığında sürdürmektedir.