GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Dünden Bugüne Gazi Üniversitesi

 

Gazi Üniversitesi, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biridir. Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının girişimiyle Ankara’da bir enstitü kurulması kararlaştırılır. Bu karar 1926 yılında "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü"nün açılmasıyla sonuçlanır. Enstitü, Anadolu’ya öğretmen yetiştirmek amacıyla açılmış, şu anda Rektörlük merkezi olarak kullanılan binada eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Binanın mimarı Mimar Kemaleddin'dir. Enstitünün adı 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilir ve bu isimle uzun yıllar hizmet verir.

 

Kurum, 1976 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü ismini alır ve 1982 yılında 2809 sayılı kanunla Gazi Üniversitesi'ne dönüştürülür. Aslında bu dönüşüm, Cumhuriyetle başlayan eğitim geleneğinin yeni isimle devamıdır. Bu yeni kurumun çatısı altında; Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olan bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bütün bölümleri; Ankara’nın doktor ve sağlık personeli ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak olan Tıp Fakültesi; ilerleyen yıllarda fakülte olacak olan Diş Hekimliği ve Eczacılık Yüksek Okulları ile ismi daha sonra İletişim Fakültesi olarak değiştirilen Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu eğitim ve öğretimini sürdürür. Yine Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi de Gazi Üniversitesi çatısı altında yerini alır. Kuruluşunda 9 fakülte, 12 yüksekokul ve 4 enstitüyü bünyesinde barındıran üniversitede bu sayı daha sonra hızla artar.

 

Bugün Üniversitenin bünyesinde eğitim-öğretimini sürdüren 20 fakültesi, 5 yüksek okulu, 11 meslek yüksek okulu, 51 araştırma merkezi ve 7 enstitüsü ile Gazi Üniversitesi, adını aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır bir yüksek öğretim kurumu olma iddiasını devam ettirmektedir. Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer alan Gazi Üniversitesi, eğitim ve öğretim alanındaki kalitesini “Gazili Olmak Ayrıcalıktır” ilkesi ışığında sürdürmektedir.